Homie là gì trên Facebook?

Homie (đọc là Hôm-my) là một từ lóng hay xuất hiện trong các bài hát nhạc Rap, có nghĩa phổ biến nhất là “anh em”, là cách gọi thân mật giữa những người bạn rất thân với nhau.

Ngoài ra, Homie cũng có thể hiểu mang các ý nghĩa sau:

  • Là cách gọi thân mật giữa những người bạn thân với nhau.
  • Là bạn thân (bạc học, bạn đời), bạn cùng xóm (chơi thân từ nhỏ) có nhiều quan hệ mật thiết.
  • Là người 1 nhà, bạn bè sống chết vào sinh ra tử.
  • Là “hết mình”.
  • Là bạn bè, đồng đội (“best friend” hay “friend zone”).
Một minh họa về Homies

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *